Pielgrzymka do Ziemi Świętej (12-19 października 2013 r.)

Pielgrzymka
do
Z I E M I
Ś W I Ę T E J
12-19 października 2013 

Kierunek TEL AVIV
112-go października o godz. 0.45 spotykamy się przy kościele Wniebowstąpienia Pańskiego, wsiadamy do autokaru i wyruszamy na Okęcie. O siódmej odprawa, o 9.15 odrywamy się od ziemi w samolocie linii Enter Air. Z okien niewiele widać, lecimy nad chmurami, słonko przebija się przez chmury.
Po trzech godzinach spokojnego lotu na wysokości około 10000m. z prędkością 700km/godz. zbliżamy się do celu.

 

 

Pod naszymi „nogami" panorama Tel Avivu. O 12.28 samolot dotyka ziemi.2

 

 

 

 

 

Po opuszczeniu lotniska kierujemy się do Betlejem, do bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego zwanej Małą Arabką lub Maleńką Nic (tak nazywała siebie). Na Wzgórzu Dawida założyła Karmel. W/g jej wizji w tym miejscu Dawid był namaszczony na króla. Tu wybudowała klasztor, w którym ołtarz znajduje się nad grotą namaszczenia Dawida. W kościele wybudowanym po jej śmierci znajdują się jej relikwie. 13 listopada 1983 roku papież JPII ogłosił ją błogosławioną.

3

Tu uczestniczymy w pierwszej na Ziemi Świętej Mszy. Ze wzgórza widok na Beit Jala, Pustynię Judzką, Moab i Herodium.

Po dniu pełnym wrażeń jedziemy do hotelu zakwaterować się i przygotowaćna trudy drugiego dnia naszej pielgrzymki.

 

 

 

 

 

Dzień drugi - 13 X – niedziela
Wczesnym rankiem ruszamy do Jerozolimy. Zaczynamy od Kaplicy Wniebowstąpienia Pana Jezusa.

56

Następnie udajemy się do Kaplicy Dominus Flevit (PAN ZAPŁAKAŁ), znajdującej się przy starożytnej drodze rzymskiej, którą P. Jezus w Niedzielę Palmową wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy. Tu Pan Jezus zapłakał nad Jerozolimą, która nie poznała swego czasu nawiedzenia. Idziemy przy cmentarzu żydowskim przy Dolinie Jozafata, gdzie w/g wizji Ezechiela dokona się zmartwychwstanie. Groby są ozdabiane nie kwiatami znakami przemijania, a kamieniami znakami pamięci. W oddali widzimy synagogę, bazylikę Grobu Bożego i meczet. Dochodzimy do bazyliki Getsemani. Modlimy się przy skale, na której Pan Jezus modlił się w Ogrodzie Oliwnym.

6a

6b

Około godziny 9-tej uczestniczymy we mszy św. Wychodząc z bazyliki przechodzimy przez ogród oliwny, nawiedzamy grotę pojmania. Wstępujemy do Bazyliki Wniebowzięcia NMP. Około godz.12.30 przerwa-odpoczynek i kawa. Jedziemy do najpiękniejszego kościoła Jerozolimy św. Anny.

7Grota Narodzenia NMP

Zwiedzamy otoczenie kościoła-pomnik Karola Lavigerie, figura św. Anny, sadzawka Betesda, piękna roślinność.

910

Udajemy się do Kościoła Biczowania oraz kaplicy skazania P. Jezusa na śmierć, gdzie zaczynamy Drogę Krzyżową uliczkami Jerozolimy. 3-cia stacja została ufundowana przez polskich żołnierzy II Korpusu gen. Andersa. Stacje 10 i 11 przeżywamy w Bazylice Grobu, nawiedzamy Boży Grób dotykając płyty pustego grobu. Obok Kamienia Namaszczenia idziemy na Golgotę aby na kolanach adorować stację 12-tą śmierć P. Jezusa na krzyżu. Drogą Krzyżową kończymy dzień, jesteśmy wyciszeni, skupieni.

1113

12

Trzeci dzień - 14 X - poniedziałek

14O 7.30 wyjeżdżamy do Bazyliki Narodzenia Pańskiego Drzwi wejściowe obniżone, aby uniemożliwić arabom wjazd na koniach do świątyni. Na dziedzińcu stoi pomnik św. Hieronima twórcy tzw. Wulgaty. O godz. 8-mej msza św. Nawiedzamy groty Narodzenia, Żłóbka, św. Józefa, św. Hieronima, Pauli i Eustochii, Dzieciątka, Mleczną (miejsce modlitw o dzieci).

 

 

 

Modlitwa w gr. Dzieciątka: Królu mej duszy, Boża Dziecino Ty wciąż królujesz, choć wieki płyną. Choć piekło huczy, że piekło skruszy, Ty wciąż królujesz Królu mej duszy. Boskie Dziecię Jezus błogosław nam.


W całym Betlejem skały mają kolor różowy, a w Grocie Mlecznej skala jest biała. Nawiedzamy bazylikę św. Katarzyny, w której odbywa się pasterka. Bazyliką N.P. opiekują się mnisi greccy, ormiańscy i franciszkanie zgodnie współpracując.
Na terenie sanktuarium Narodzenia Pańskiego Polacy wybudowali kościół p.w. Matki Bożej z figurą Gaździny Podhala. W Izraelu nie słychać bicia dzwonów lecz kilka razy w ciągu dnia z głośników płyną nagrania charakterystycznych modłów muzułmańskich. Po przerwie na odpoczynek udajemy się na Pole Pasterzy, nawiedzamy Grotę Pasterzy i jedziemy do Jerozolimy.

1516

17

 

Nawiedzamy klasztor sióstr Karmelitanek Bosych-PATER NOSTER zbudowanego na bazie groty, w której Pan Jezus uczył modlitwy Ojcze Nasz i w tej grocie odbył się I Sobór Jerozolimski z udziałem św. Pawła. Tu zdecydowano, że ewangelia będzie głoszona wszystkim narodom. Podchodzimy do tablic z modlitwą Ojcze Nasz. Tablica w j. polskim ostatnio była naprawiana dwukrotnie, raz przez żołnierzy polskich stacjonujących na Wzgórzach Golan ,drugi przez konsula francuskiego po pęknięciu 10.04.2010r.

 

 

 

 

 

Jedziemy na Gorę Syjon. Z okien autobusu widzimy Górę Oliwną, Górę Moria, w dole tereny zielone to Miasto Dawidowe, docieramy do Kościoła Piania Koguta (zaparcie) na terenie dawnego pałacu Kajfasza. Schodzimy do ciemnicy.

1918

Kolejne kroki kierujemy do kościoła Zaśnięcia N.M.P. Następnie udajemy się do Wieczernika. Swój wygląd zachował od czasów Pana Jezusa. Miały tu miejsce: Ostatnia Wieczerza, ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa i Zesłanie Ducha Świętego.

20

Przechodzimy obok króla Dawida i udajemy się do najświętszego miejsca judaizmu – Ściany Płaczu. Wyznawcy Judaizmu modlą się w oddzielnie wyznaczonych miejscach dla kobiet i mężczyzn.

21

22

 

Menora - jeden z najstarszych symboli narodu żydowskiego Symbolizuje gorejący krzew, który zobaczył Mojżesz na Górze Synaj.

Dokładna replika z okresu II Świątyni

 

 

 

 

 

 

Czwarty dzień - 15 X - wtorek
Wyjazd do Betanii „drogą ognia". Nawiedzamy świątynię, na ścianach której znajdują się mozaiki przedstawiające dialog P. Jezusa z Martą i inne z życia Jezusa, grób św. Łazarza. W związku ze świętem ofiar u muzułmanów obserwujemy rytualny ubój baranów na ulicach. Przez Pustynię Judzką jedziemy na mszę św. W drodze przewodnik zwraca naszą uwagę na miejsce dobrego samarytanina, osiedla Beduinów. Dojeżdżamy do miejsca postoju i podchodzimy do polowego ołtarza, przy którym uczestniczymy we Mszy św. W dole widać klasztor św. Jerzego Kosiby prowadzony przez ortodoksyjnych greków.

23

Dalej jedziemy do Jerycha-najstarszego miasta świata położonego 250 m. p.p.m. Zatrzymujemy się przy symbolicznej sykomorze, wjeżdżamy kolejką gondolową na Górę Kuszenia. Podchodzimy do Klasztoru Kuszenia położonego 50 m. p.p.m. Nawiedzamy grotę kuszenia, kaplicę modlitwy i postu P. Jezusa, kaplicę chleba. Po obiedzie zjeżdżamy do miasta podziwiając panoramę doliny Jordanu. Jedziemy do Jordanii, jedynego kraju muzułmańskiego, gdzie budowane są kościoły. Wodą z Jordanu Kapłani polewają nam głowy-symboliczny chrzest. Jedziemy nad Morze Martwe (Beit Arava). Chętni zażywają kąpieli w bardzo słonej wodzie, masują ciało błotkiem.

24

Umęczeni upałem wracamy do hotelu. Po drodze spotykamy taki obrazek:

25

Piąty dzień - 16 X - środa
26Dzień rozpoczynamy Mszą św. w Ein Karen. Tu Maryja przyszła do Elżbiety, gdy ona oczekiwała na Jana Chrzciciela. Maryja wyśpiewała Magnificat, a Zachariasz Benedictus. Na tej Mszy św. zamiast kazania przeor tutejszego klasztoru o. Władysław (z Pakości) przedstawił historię klasztoru. Pracują tu tylko trzej ojcowie, a na tych terenach jest tylko 2% chrześcijan. Następnie przeszliśmy na dziedziniec kościoła pod tablicę z hymnem Magnificat w j. polskim i odmówiliśmy ten hymn. Dalsze kroki kierujemy do kościoła Narodzenia św. Jana. Przed kościołem tablica z hymnem Zachariasza w j. polskim. Nawiedzamy kościół, grotę Narodzenia św. Jana. Wnętrze świątyni wypełniają cenne obrazy, płaskorzeźby.

Dalej jedziemy do Cezarei Nadmorskiej zbudowanej przez Heroda Wielkiego. Oglądamy amfiteatr, kopie posągów jerozolimskich, hipodrom, fragment 20-to kilometrowego akweduktu, łaźnie publiczne, resztki portu, basenów, pałacu Heroda - tu św. Paweł bronił wiary.

27

 

30Z Cezarei jedziemy na plażę na przedmieściach Hajfy i korzystamy z kąpieli w Morzu Śródziemnym. Docieramy na Górę Karmel, nawiedzamy Sanktuarium Stella Maris, grotę proroka Eliasza. W ogrodach sanktuarium mieliśmy spotkanie z ojcem, który ciekawie opowiadał o zakonie, szkaplerzu i o sobie. Pochodził z Kujaw, wspominał o dziadku, który pracował u hrabiny Potulickiej.

 

 

28

Jedziemy do Tyberiady, zatrzymujemy się w hotelu Arazim na 3 noce.

Hotel znajduje się na poziomie zerowym. Z okien widok na Jezioro Tyberiadzkie.

 

 

Szósty dzień - 17 X - czwartek

33Rano startujemy na Górę Błogosławieństw. Tu przy ołtarzu polowym z widokiem na Jezioro Genezaret uczestniczymy we Mszy św. W kościele Błogosławieństw znajduje się tablica upamiętniająca wizyty: Pawła VI i Jana Pawła II. Przejeżdżamy do Tabgha do kościoła Rozmnożenia Chleba, kościoła Prymatu. Kamienie na tym terenie są pochodzenia wulkanicznego, największym wulkanem było jezioro.

 

 

 

32

 

Chwila relaksu w pobliżu Skały Prymatu.

 

 

 

 

 

 

34Jedziemy do Kafarnaum. Wykopaliska odsłoniły dom Piotra, synagogę z IV wieku, domostwa. Obecny ośmiokątny kościół zbudowany w miejscu domu Piotra. Na dziedzińcu pomnik Piotra, znalezione kamienne bloki, wyryta w kamieniu Arka Przymierza. W oddali grecki prawosławny klasztor.
Początek rejsu po Jeziorze Genezaret-zaskoczenie. Załoga statku odtwarza nasz hymn, my śpiewamy, biało-czerwona flaga wciągana jest na maszt.

 

35

 

Na środku jeziora zatrzymujemy się i wysłuchujemy Ewangelii – Pan Jezus idzie po wodzie. Po godzinnym rejsie dopływamy do przystani i idziemy na degustację ryby żyjącej wyłącznie w Jeziorze Genezaret-ryby św. Piotra.

 

 

 

 

Wracamy do Tyberiady, idziemy do kościoła św. Piotra. Budowla ma kształt odwróconej łodzi. Na dziedzińcu przykościelnym posąg św. Piotra-kopia rzeźby z bazyliki watykańskiej. Pod murem stoi kamienny pomnik w kształcie ołtarza wybudowany pod koniec II wojny światowej ze składek polskich uchodźców.

36

Rekord ciepła podczas naszej pielgrzymki, po godzinie 16-tej 39 stopni w cieniu. Zwiedzanie kończymy pobytem w szlifierni diamentów.

Siódmy dzień - 18 X - piątek
Bardzo wczesnym rankiem jedziemy na parking przed Górą Tabor (586 m. n.p.m. w starożytności miejsce kultu Baala). Na górę wjeżdżamy busami. Uważana jest ona za miejsce Przemienienia Pana Jezusa na oczach apostołów, gdy rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem. W latach 1921-1924 zbudowano nową bazylikę 3 nawową: główna nawa Pana Jezusa, prawa Mojżesza, lewa Eliasza. Wszystkie religie świata uznają Dekalog.

37

W czasie II wojny światowej w klasztorze stacjonowało wojsko polskie. Z Taboru podziwiamy wielobarwną panoramę pól uprawnych, jaskrawość kwiatów, soczystość zieleni. W oddali połyskujące w promieniach słońca wody Jeziora Galilejskiego.
Jedziemy do Kany Galilejkiej miejsca pierwszego publicznego cudu. Wydarzenie to upamiętniają dwa kościoły: Franciszkański i Grecki Prawosławny. W bocznej kaplicy przeżyliśmy odnowienie przysięg małżeńskich celebrowanych przez naszych opiekunów duchowych, księży Andrzeja i Pawła.

38

Przebieg uroczystości został utrwalony na płycie video i potwierdzony certyfikatem. Udajemy się do Nazaretu, jednego z najświętszych chrześcijańskich miejsc kultu.

Nawiedzamy Bazylikę Zwiastowania złożoną z dwóch kościołów: dolny-obejmuje Grotę Zwiastowania oraz pozostałości starożytnych ruin, górny-nowoczesną świątynię częściowo w stanie surowym. Oba poziomy połączone są ze sobą dużym otworem w kształcie ośmiokąta foremnego.

39

Wewnątrz jest 16 mozaik Maryjnych ( z M.B. Częstochowską), a na zewnątrz kolejne mozaiki podarowane przez różne kraje. Z Polski M.B. Kozielska. Uczestniczymy w kościele górnym we Mszy św. z udziałem wielu grup pielgrzymkowych. Przechodzimy do domu św. Józefa-kościoła św. Józefa. Kościół ten swoim nastrojem upamiętnia cichy skromny okres w życiu Jezusa, lata życia rodzinnego z Maryją i Józefem. Wykopaliska odsłoniły cysterny, silosy, groty wykute w skale, które wskazują, że pierwotnie był tu dom mieszkalny.

40

 

Na ścianie zewnętrznej jest tablica upamiętniająca pobyt polskich dzieci w latach 1942-47 ewakuowanych z sowieckiej niewoli przez wojska gen. Andersa.

 

 

 

 

 

 

Dzień ósmy, ostatni  - 18 X - sobota

Po śniadaniu wyjazd niezawodnym autokarem i ze znakomitym kierowcą. Msza św. w Kanie Galilejskiej, krótki spacer i ruszamy do Tel Avivu. O 12.15 zaczynamy odprawę. O 15.43 odrywamy się od ziemi. Kapitan informuje ,że lecimy liniami Enter Air Boeningiem 737-800 na wys. 11600 m. z prędkością 760 km/h, przy prędkości wiatru 70 km/h. Będziemy przelatywać nad Izraelem, Turcją, Bułgarią, Rumunią, Węgrami, Słowacją i Polską. Momentami odczuwalne turbulencje. 18.28 lądujemy na Okęciu. 21.40 ruszamy autokarem w kierunku Bydgoszczy. 23.50 wysiada ekipa włocławska, my na parkingu przy kościele Wniebowstąpienia Pańskiego 20 X o 2.15.

4241

Msze Święte

W dni powszednie
o godz. 7:00, 7:30, 18:00


W niedzielę i uroczystości
o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00


W Kaplicy Św. Antoniego
w Warząchewce Polskiej
w niedzielę
o godz. 9:30 i 11:30


Najbliższa Msza Święta
dla Niesłyszących

odbędzie się 
22 marca o godz. 15:00 
w kaplicy Domu Zakonnego

Dzieło Duchowej Adpocji Kapłanów

0192565
Twoje IP: 54.87.83.162
2015-04-01 07:46:23